Giống bưởi luận văn mang đến nhiều giá trị kinh tế, đây có thể nói là cây bưởi giống có nguồn gốc từ làng Luận Văn, Thọ Xương, Thanh Hóa đây là giống bưởi nổi tiếng vì là sản vật tiến vua nhất là thời hậu Lê, nó có tên của chính vùng quê sinh ra nó,