Cây ngọc lan: Là loại cây trồng đã đi vào thi ca, gắn liền với một Hà Nội mộng mơ. Cây ngọc lan có những đặc điểm đặc trưng của cây nhiệt đới: Cây có vỏ thân cây ngọc lan có tác dụng chữa bệnh: Lấy vỏ thân cây bằng cách cạo lớp vỏ mỏng