Camera siêu nhỏ ngụy trang đã và đang trở thành một trong những thiết bị hỗ trợ công việc, hỗ trợ cuộc sống một cách toàn diện nhất. Tuy vậy, đây là một sản phẩm dân dụng đồ điện nên nhiều người lo sợ khi dùng sản phẩm ở các môi trường ẩm thấp, có