Category: Cây ngoại thất

Cây hoàng nam

Ý nghĩa về cây Theo ý nghĩa phong thủy cây Hoàng Nam được gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, không chịu khuất phục, đương đầu với mọi thử thách. Đặc điểm của cây hoàng nam Cây còn được gọi với cái tên như huyền diệp, cây hoàng lan, cây liễu Ấn Độ có tên