Month: February 2018

Nissan Juke thế hệ mới thân thiện môi trường

Cảm hứng được truyền tải ngay trên chính đường đua được đưa vào thiết kế của những mẫu xe Nissan Juke giúp chúng ghi điểm số tuyệt đối trong mắt người tiêu dùng. Ngoài ra với công thức thiết kế mới Nissan đang dần đưa công mới mạnh mẽ thân thiện với môi trường,… Thiết