5 tình huống cảnh sát giao thông được phép dừng xe

Theo quy định hiện hành thì cảnh sát giao thông không được tùy tiện dừng xe mà chỉ được dừng kiểm soát khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc đã có hành vi vi phạm đối với 5 trường hợp cụ thể như trong thông tư số 01/2016/TT-BCA . 

Nhiều người tham gia giao thông hiện nay còn chưa có ý thức trong việc nắm rõ luật. Họ không biết vì sao mình bị Cảnh sát giao thông dừng xe và chỉ đến khi nộp phạt, họ mới biết mình đã phạm lỗi gì. Để tránh những trường hợp bị dừng và giữ phương tiện thì người tham gia giao thông nên nắm rõ luật và tuân thủ tất cả các điều luật mà nhà nước đưa ra một cách nghiêm túc nhất.

Trường hợp nào công an được dừng xe người điều khiển phương tiện để kiểm tra?

Trong thông tư số 01/2016/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra và kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Theo đó thì cảnh sát giao thông chỉ được dừng phương tiện để kiểm tra trong các trường hợp sau:

Ÿ Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Ÿ Triển khai kế hoạch mệnh lệnh tổng kiểm tra của cục trưởng cục cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc công an cấp Tỉnh trở lên.Ÿ Thực hiện tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lí vi phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của trưởng phòng tuần tra; kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông; trưởng phòng cảnh sát giao thông hoặc trưởng công an cấp huyện trở lên.

 Có văn bản đề nghị của Thủ tướng, phó thủ tướng cơ quan điều tra đề nghị cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng và đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng xe để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

Xem thêm:

Ÿ Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời với việc dừng phương tiện phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, không làm cản trở đến hoạt động giao thông bình thường trên các tuyến đường. Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mọi người tham gia giao thông cần phải biết và chấp hành đúng các quy định để tránh những hậu quả không mong muốn có thể xảy ra.

Trên đây là các trường hợp mà công an giao thông được phép dừng xe người điều khiển phương tiện để tiến hành các phương thức kiểm tra.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *